Yoshinobi-chan!๐Ÿค

Hewwo, senpai! /แ  .แ†บ. แŸ\๏พ‰
She is so happy to see you here!
Her nickname is a Yoshinobi (like yoshi - ใ‚ˆใ— (jp) - good; and shinobi - ใ—ใฎใณ (jp) - shinobi/ninja).

You can also call her Lily (Liliya), she donโ€™t mind. This is her real name :slight_smile:
So, she is clumsy and kinda stupid funny cosplayer from RUSSIA :smiley:
If you here, you probably like thicc moe girls

She is happy to create cosplay and her own original ideas, she hope you will like it!!
She really appreciate your support (โ„ส˜โ„ โ„ ๊’ณโ„ โ„ ส˜โ„) :heart:

Picture:

Yoshinobi
@yoshinobi_cosplay on Instagram

Official Accounts & Links:


:flower_playing_cards: Patreon


:camera: Instagram


:triangular_flag_on_post: Facebook Fan Page


:bird: Twitter


:railway_track: Gumroad


:tumbler_glass: Tumblr


Notice:

This is a fan submitted listing intended to support and promote this creator. It is also for commentary and discussion purposes.